Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Положення про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення Національної гвардії України

Про внесення змін до Положення про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення Національної гвардії України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1363-XIV ( 1363-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 8, ст.48 )
Про внесення змін до Положення про порядок комплектування,
військового, матеріально-технічного і фінансового
забезпечення Національної гвардії України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст.467 )

Відповідно до Закону України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 9 Положення про порядок комплектування,
військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення
Національної гвардії України ( 1776-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 1, ст.3) абзаци п'ятий, шостий і сьомий
викласти в такій редакції:
"молодший офіцерський склад - молодший лейтенант гвардії,
лейтенант гвардії, старший лейтенант гвардії, капітан гвардії; старший офіцерський склад - майор гвардії, підполковник
гвардії, полковник гвардії; вищий офіцерський склад - генерал-майор гвардії,
генерал-лейтенант гвардії".
2. Абзац перший пункту 10 цього Положення викласти в такій
редакції:
"10. Військові звання генерал-майора гвардії та
генерал-лейтенанта гвардії присвоюються Президентом України, інші
офіцерські звання - командуючим Національною гвардією України".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 травня 1992 року
N 2370-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry