Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Жолоб'янського сільського голови (Жолоб'янська сільська рада Томашпільського району Вінницької області)

Про призначення позачергових виборів Жолоб'янського сільського голови (Жолоб'янська сільська рада Томашпільського району Вінницької області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів Жолоб'янського
сільського голови (Жолоб'янська сільська рада
Томашпільського району Вінницької області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 12-13, ст.85 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Жолоб'янського сільського голови Гусара К.І. (Жолоб'янська
сільська рада Томашпільського району Вінницької області) та
відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої
та п'ятої статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Жолоб'янського сільського
голови (Жолоб'янська сільська рада Томашпільського району
Вінницької області) на неділю 11 грудня 2011 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Жолоб'янського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Жолоб'янського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України ( 2857-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 6 жовтня 2011 року
N 3850-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry