Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Російської Федерації про
науково-технічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 23, ст.127 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Подану Кабінетом Міністрів України Угоду між Урядом України
та Урядом Російської Федерації про науково-технічне
співробітництво ( 643_007 ), підписану в м. Москві 27 серпня 1996
року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 січня 1998 року
N 41/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry