Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнень і змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення доповнень і змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 22, ст.169 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 210а/95-ВР від 02.06.95,
ВВР, 1995, N 22, ст.170 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984
р., додаток до N 51, ст.1122) такі доповнення і зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 185-9 такого змісту:
"Стаття 185-9. Злісна непокора законному розпорядженню або
вимозі працівника транспорту, який здійснює
контроль за перевезенням пасажирів
Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника
транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів,
пов'язана з фізичним опором або образою, а так само з іншими
протиправними діями, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі до одного
неоподатковуваного мінімуму заробітної плати або виправні роботи
на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти
процентів заробітку".
2. Статті 121-1, 135 викласти у такій редакції:
"Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів,
номери агрегатів яких не відповідають записам
у реєстраційних документах, та підробка
номерів агрегатів транспортних засобів
Експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів
яких не відповідають записам у реєстраційних документах, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 0,5 до одного
неоподатковуваного мінімуму заробітної плати. Експлуатація водіями транспортних засобів, номери агрегатів
яких знищені або підроблені, або підробка номерів агрегатів
транспортних засобів - тягне за собою накладення штрафу в розмірі до двох
неоподатковуваних мінімумів заробітної плати".
"Стаття 135. Безквитковий проїзд
Безквитковий проїзд пасажира, а так само провезення без
квитка дитини віком від семи до шістнадцяти років:
у поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення - тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від
вартості проїзду; в міському транспорті - тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі
від вартості проїзду; в автобусі приміського або внутрірайонного сполучення - тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від
вартості проїзду; в автобусі міжміського сполучення та у міжміському
електротранспорті - тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від
вартості проїзду; на суднах водного транспорту - тягне за собою накладення штрафу в п'ятикратному розмірі від
вартості проїзду".
3. У статті 221 ( 80732-10 ) і частині першій статті 294
цифри "184-185-8" замінити цифрами "184-185-9".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 2 червня 1995 року
N 210/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry