Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про режим валютних рахунків громадян в уповноважених банках України

Про режим валютних рахунків громадян в уповноважених банках України

                                                          

Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
{ Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.419 }
Про режим валютних рахунків громадян
в уповноважених банках України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.14 )

З метою створення громадянам України, іноземним громадянам і
особам без громадянства (надалі - громадяни) умов для зберігання
коштів у іноземній валюті в уповноважених банках України Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
уповноважені банки України відкривають громадянам поточні
(депозитні) рахунки у іноземній валюті без підтвердження джерел
одержання валютних коштів; видача громадянам коштів у іноземній валюті з поточних
(депозитних) валютних рахунків здійснюється без обмежень за сумами
і напрямами використання; доходи громадян, одержані від розміщення коштів у іноземній
валюті на поточних (депозитних) рахунках в уповноважених банках
України, не оподатковуються.
2. Забороняється застосування режиму валютного оподаткування
або обов'язкового продажу щодо коштів у іноземній валюті, які
належать громадянам. Зазначені кошти можуть бути продані уповноваженим банкам
України лише за згодою їхніх власників.
3. Національному банку України встановити єдиний режим
ведення поточних (депозитних) рахунків громадян виходячи з
положень цього Декрету.
4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 2 грудня 1992 року
N 2-92
Опубліковано: "Голос України", 18.12.92

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry