Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права засуджених і осіб, які тримаються під вартою, на листування з питань, пов'язан...

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права засуджених і осіб, які тримаються під вартою, на листування з питань, пов'язан...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення права засуджених і осіб,
які тримаються під вартою, на листування з питань,
пов'язаних з порушенням прав людини
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 12, ст.103 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-виконавчому кодексі України ( 1129-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21):
абзац четвертий частини першої статті 8 після слів "до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" доповнити
словами "Європейського суду з прав людини, а також інших
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником
яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних
організацій";
частину четверту статті 113 після слів "Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини" доповнити словами
"Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним
органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є
Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій".
2. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360;
2002 р., N 32, ст. 232; 2003 р., N 15, ст. 109, N 29, ст. 233;
2005 р., N 10, ст. 187, ст. 191, N 11, ст. 198):
абзац одинадцятий частини першої статті 9 після слів "листами
до" доповнити словами "Європейського суду з прав людини, а також
інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або
учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних
організацій";
друге речення частини другої статті 13 після слів
"Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини" доповнити
словами "Європейському суду з прав людини, а також іншим
відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником
яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних
організацій".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3166-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry