Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль з питань мореплавства і морських перевезень

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль з питань мореплавства і морських перевезень

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України і
Урядом Держави Ізраїль з питань мореплавства
і морських перевезень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.140 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль з питань
мореплавства і морських перевезень ( 376_013 ), підписану
25 листопада 1996 року в м. Єрусалимі, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 2002 року
N 2994-III
_______________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry