Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проведення парламентських слухань на тему: Реформування органів системи Міністерства внутрішніх справ України і впровадження європейських стандартів

Про проведення парламентських слухань на тему: Реформування органів системи Міністерства внутрішніх справ України і впровадження європейських стандартів

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проведення парламентських слухань на тему:
"Реформування органів системи
Міністерства внутрішніх справ України
і впровадження європейських стандартів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 2-3, ст.5 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести 5 жовтня 2011 року в залі пленарних засідань
Верховної Ради України парламентські слухання на тему:
"Реформування органів системи Міністерства внутрішніх справ
України і впровадження європейських стандартів".
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України визначити
доповідачем на тему парламентських слухань Міністра внутрішніх
справ України Могильова А.В.
3. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до
Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні матеріали
з питання парламентських слухань, тиражовані для народних
депутатів України, та пропозиції до проекту їх рекомендацій.
4. Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності із залученням представників
центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ
і громадських організацій здійснити відповідні заходи щодо
організаційного та методичного забезпечення проведення
парламентських слухань.
5. Запросити для участі в парламентських слуханнях
представників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, політичних партій, інших об'єднань громадян,
наукових установ.
6. Національній телекомпанії України та Національній
радіокомпанії України за участю Апарату Верховної Ради України
забезпечити в установленому порядку пряму трансляцію
парламентських слухань на Першому загальнонаціональному каналі
Національної телекомпанії України та Першому загальнонаціональному
каналі Національної радіокомпанії України.
7. Апарату Верховної Ради України забезпечити фінансування
витрат, необхідних для організації і проведення зазначених
парламентських слухань, стенографування та видання матеріалів
парламентських слухань Видавництвом Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 22 вересня 2011 року
N 3771-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry