Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
Республіки Узбекистан про вільну торгівлю

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 43, ст. 311 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Подану Кабінетом Міністрів України на ратифікацію Угоду між
Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну
торгівлю, підписану в м. Ташкенті 29 грудня 1994 року
( 860_003), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 листопада 1995 року
N 425/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry