Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про пенсійне забезпечення

Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про пенсійне забезпечення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 14 Закону України
"Про пенсійне забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.317 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 14 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 3, ст. 10) доповнити реченням такого змісту: "Такий же
порядок пенсійного забезпечення поширюється і на працівників,
безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах
(включаючи особовий склад гірничо-рятувальних частин) на шахтах по
видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, що
реструктуризуються або знаходяться в стадії ліквідації, але не
більше 2 років".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 904-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry