Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Європейської конвенції про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми

Про ратифікацію Європейської конвенції про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Європейської конвенції
про визнання та виконання рішень стосовно опіки
над дітьми та про поновлення опіки над дітьми
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 17, ст.177 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ратифікувати Європейську конвенцію про визнання та
виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки
над дітьми ( 994_327 ), вчинену 20 травня 1980 року у
м.Люксембурзі (додається), з такими заявами та застереженням:
1) до статті 2: "Центральним органом України для виконання функцій,
передбачених цією Конвенцією, є Міністерство юстиції України";
2) до статті 6: "Відповідно до пункту 3 статті 6 Конвенції Україна заявляє,
що будь-які документи, передбачені статтею 13 Конвенції, та
повідомлення, які надсилаються в Україну з держав, що висловили
застереження про незастосування ними підпункту b пункту 1 статті 6
цієї Конвенції, повинні бути складені українською мовою або
містити переклад українською мовою";
3) до статті 17: "За наявності будь-якої з підстав, визначених у статті 10
Конвенції, у випадках, передбачених статтями 8 і 9 Конвенції,
Україна залишає за собою право відмовитися від визнання та
виконання надісланих їй рішень стосовно опіки над дітьми".
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами
та іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 березня 2008 року
N 135-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry