Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про виконання постанов Верховної Ради України Про зупинення дії Закону Республіки Крим Про відновлення конституційних основ державності Республіки Крим , ...

Про виконання постанов Верховної Ради України Про зупинення дії Закону Республіки Крим Про відновлення конституційних основ державності Республіки Крим , ...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про виконання постанов Верховної Ради України
"Про зупинення дії Закону Республіки Крим "Про
відновлення конституційних основ державності Республіки
Крим", "Про політико-правову ситуацію в Автономній
Республіці Крим" та "Про виконання Постанови Верховної
Ради України "Про політико-правову ситуацію в
Автономній Республіці Крим"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 11, ст. 75 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 )

Розглянувши питання відносно виконання постанов Верховної
Ради України щодо політико-правової ситуації в Автономній
Республіці Крим, Верховна Рада України констатує незадовільний
стан дотримання Конституції ( 888-09 ) та законів України на
території Автономної Республіки Крим. Незважаючи на прийняття Верховною Радою України постанов "Про
зупинення дії Закону Республіки Крим "Про відновлення
конституційних основ державності Республіки Крим" ( 15/94-ВР )
від 20 травня 1994 року, "Про виконання Постанови Верховної Ради
України від 24 лютого 1994 року "Про статус Автономної Республіки
Крим відповідно до діючої Конституції та законодавства України"
та Постанови Верховної Ради України від 20 травня 1994 року "Про
зупинення дії Закону Республіки Крим "Про відновлення
конституційних основ державності Республіки Крим" від 2 червня
1994 року ( 29/94-ВР ), "Про політико-правову ситуацію в
Автономній Республіці Крим" ( 180/94-ВР ) від 22 вересня 1994
року та "Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про
політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим"
( 250/94-ВР ) від 17 листопада 1994 року, Верховна Рада
Автономної Республіки Крим не вжила заходів щодо приведення
Конституції та законів Автономної Республіки Крим у відповідність
з Конституцією і законами України. Грубо порушувалась Конституція і закони України Президентом
Автономної Республіки Крим Мєшковим Ю.О. Зокрема, ряд його указів були спрямовані на зміну існуючої
системи формування та функціонування влади в республіці. Враховуючи наведене, керуючись статтями 71, 97 Конституції
України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Відповідно до пункту 31 статті 97 Конституції (Основного
Закону) України скасувати постанови, прийняті Верховною Радою
Автономної Республіки Крим 12 січня 1995 року "Про регіональне
відділення Фонду державного майна України в Автономній Республіці
Крим" та "Про об'єкти державної власності в Республіці Крим та
майно загальносоюзних громадських організацій, розташованих на
території Республіки Крим" як такі, що суперечать Конституції
України, законам України "Про власність" ( 697-12 ), "Про
приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) та Указу
Президента України від 19 лютого 1994 року "Про єдину систему
органів приватизації в Україні" ( 56/94 ). 2. Доручити Національному банку України посилити здійснення
своїх контрольних та управлінських функцій стосовно
Республіканського банку Автономної Республіки Крим та всіх
комерційних банків щодо дотримання вимог чинного законодавства
України і в першу чергу Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ). 3. Кабінету Міністрів України за участю Уряду Автономної
Республіки Крим провести додаткову інвентаризацію усіх земельних
ресурсів в Криму і розробити реальну програму прийому, розселення
та працевлаштування кримських татар. 4. Доручити Кабінету Міністрів України розглянути до 1 травня
1995 року питання про підвищення розмірів грошового утримання
військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів
України в Криму з метою забезпечення їх соціального захисту до
рівня, порівняного з виплатами військовослужбовцям Чорноморського
флоту. 5. Міністерству юстиції України спільно з міністерствами
оборони, закордонних справ, економіки та фінансів до 10 квітня
1995 року розробити проект Угоди між Україною та Російською
Федерацією щодо правового статусу перебування на українській
території Чорноморського флоту та його військовослужбовців і
членів їх сімей, які мають російське громадянство, та розмірів
відшкодувань до державного бюджету України. 6. Генеральній прокуратурі України разом з Фондом державного
майна України, Міністерству внутрішніх справ України та Службі
безпеки України до 1 травня 1995 року здійснити грунтовну
перевірку додержання чинного законодавства в Автономній Республіці
Крим щодо приватизації, придбання нерухомості іноземними
комерційними структурами, законності реалізації майна та
інфраструктури Чорноморського флоту. 7. Міністерству юстиції України разом з міністерствами
закордонних справ та внутрішніх справ України до 10 квітня 1995
року вжити необхідних заходів реагування відносно порушень Закону
України "Про громадянство України" ( 1636-12 ) на території
Автономної Республіки Крим та внести погоджені пропозиції щодо
змін і доповнень до цього Закону з урахуванням міжнародного
досвіду. В рамках діючих механізмів СНД вийти з пропозицією щодо
врегулювання питань офіційних і робочих поїздок народних
депутатів, представників інших владних структур у держави
співдружності. 8. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки
України у взаємодії з Міністерством оборони України, а також
Генеральній прокуратурі України в межах їх компетенції вжити
негайних заходів щодо посилення боротьби з організованою
злочинністю, припинення діяльності в Криму незаконних воєнізованих
та збройних формувань, захисту конституційних прав громадян
України. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 ) 9. Генеральному прокурору України на підставі Указу
Президента України від 21 лютого 1995 року ( 141/95 ), яким
визнано, що укази Президента Автономної Республіки Крим від 6
вересня 1994 року "Про призначення керівників державної виконавчої
влади в районах і містах Республіки Крим" і від 9 вересня 1994
року "Про організацію державного управління в Республіці Крим в
період підготовки і проведення референдуму з проекту Конституції
Республіки Крим", "Про референдум з проекту Конституції Республіки
Крим", "Про глав адміністрацій" суперечать статті 75-1 Конституції
України ( 888-09 ), главі 14 Конституції України, яка визначає
організацію утворення і діяльності місцевих Рад народних
депутатів, а також законам України "Про місцеві Ради народних
депутатів та місцеве самоврядування" ( 533-12 ) і "Про формування
місцевих органів влади і самоврядування" ( 3917-12 ), ведуть до
ліквідації в Автономній Республіці Крим демократичних засад
побудови влади в Україні та враховуючи грубе порушення Конституції
і чинного законодавства України, вирішити питання про порушення
кримінальної справи щодо Мєшкова Ю.О., дії якого мають ознаки
злочину, передбаченого статтею 166 Кримінального кодексу України
( 2002-05 ) (перевищення влади або службових повноважень). 10. Звернутися до Президента України Кучми Л.Д. з пропозицією
щодо скасування незаконних актів органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, які суперечать Конституції і законам
України. 11. Тимчасовій комісії Верховної Ради України продовжити
роботу по вивченню політико-правової ситуації в Автономній
Республіці Крим. 12. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
Президію Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 17 березня 1995 року
N 91/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry