Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів Артек і Молода гвардія

Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів Артек і Молода гвардія

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державну підтримку та особливості функціонування
дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 26 , ст. 319 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1341-VI ( 1341-17 ) від 19.05.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.549
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законами
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 871-VIII ( 871-19 ) від 08.12.2015, ВВР, 2016, N 3, ст.28 }

Стаття 1. Основні засади державної підтримки дитячих центрів
"Артек" і "Молода гвардія"
1. Держава забезпечує підтримку державних підприємств
"Міжнародний дитячий центр "Артек" (далі - дитячий центр "Артек")
і "Український дитячий центр "Молода гвардія" (далі - дитячий
центр "Молода гвардія") як закладів оздоровлення і відпочинку
дітей загальнодержавного значення шляхом установлення пільг з
оподаткування, визначення особливостей правового режиму майна,
закріпленого за цими дитячими центрами на праві господарського
відання, та земельних ділянок, наданих їм у постійне користування.
2. Кошти на придбання путівок до дитячих центрів "Артек" і
"Молода гвардія" для оздоровлення та відпочинку дітей щороку
передбачаються у Державному бюджеті України.
Держава викуповує:
90 відсотків путівок дитячого центру "Артек". Решта путівок
реалізується зазначеним дитячим центром без залучення третіх осіб;
100 відсотків путівок дитячого центру "Молода гвардія".

{ Абзац п'ятий частини другої статті 1 виключено на підставі
Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

Стаття 2. Особливості правового режиму майна та земельних
ділянок дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія"
1. Дитячі центри "Артек" і "Молода гвардія" не підлягають
приватизації.
Майно, закріплене за дитячими центрами "Артек" і "Молода
гвардія" на праві господарського відання, не підлягає відчуженню,
а також передачі в оренду (крім передачі в оренду для розміщення
аптечних кіосків, інженерно-технічних споруд зв'язку, банкоматів).
{ Абзац другий частини першої статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1341-VI ( 1341-17 ) від 19.05.2009 }
2. Території, на яких розташовані дитячі центри "Артек" і
"Молода гвардія", належать відповідно до природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення та рекреаційних земель з правом
забудови виключно для задоволення потреб зазначених дитячих
центрів відповідно до генерального плану їх розвитку, що
затверджується Кабінетом Міністрів України. { Абзац перший частини
другої статті 2 в редакції Закону N 871-VIII ( 871-19 ) від
08.12.2015 }
Земельні ділянки розміром 216,6423 гектара (в тому числі
5,8249 гектара пляжної зони, 2,8 гектара колишнього пансіонату
"Аю-Даг" із пляжною зоною), що надані у постійне користування
дитячому центру "Артек", та розміром 33,9 гектара (в тому числі
0,95 гектара пляжної зони), що надані в постійне користування
дитячому центру "Молода гвардія", належать до земель державної
власності та не підлягають відчуженню. { Абзац другий частини
другої статті 2 в редакції Закону N 1341-VI ( 1341-17 ) від
19.05.2009 }
3. Дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" забороняється
виступати засновниками підприємств із змішаною формою власності,
укладати договори про спільну (зокрема інвестиційну) діяльність,
договори комісії, доручення, управління майном, концесії,
наслідком яких може бути відчуження державного майна.
4. Забороняється встановлення сервітуту щодо майна,
закріпленого за дитячими центрами "Артек" і "Молода гвардія" на
праві господарського відання, а також щодо земельних ділянок,
наданих цим дитячим центрам у постійне користування. { Статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 1341-VI ( 1341-17 ) від 19.05.2009 }
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:

{ Підпункт 1 пункту 2 статті 3 втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Підпункт 2 пункту 2 статті 3 втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. Списати з дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія"
податковий борг, який виник на 31 січня 2009 року.
4. Борг дитячого центру "Артек" у сумі 16,2 млн гривень перед
державним підприємством "Укрінвестбуд", що перебуває в управлінні
Державного управління справами, вважати списаним з 31 січня
2009 року.
5. Заборонити будівництво житлових будинків на території
дитячого центру "Артек" та визнати за необхідне відселення
громадян, які проживають в уже споруджених будинках, з наданням їм
компенсації у вигляді житлової площі із застосуванням коефіцієнта
1,5.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим вирішити в
установленому порядку питання щодо відселення мешканців та у разі
потреби знесення житлових будинків, розташованих на території
дитячого центру "Артек".
6. Ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги, послуги з
газо- та електропостачання, що використовуються для власних потреб
дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", встановлюються на
рівні цін/тарифів для населення.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Ялтинській та
Одеській міським радам, Міністерству палива та енергетики України,
Національній комісії регулювання електроенергетики України
забезпечити прийняття відповідних рішень.
7. Об'єкти, збудовані дитячими центрами "Артек" і "Молода
гвардія" у 2000-2008 роках, вважати такими, що введені в
експлуатацію з дня набрання чинності цим Законом.
Міністерству регіонального розвитку та будівництва України,
Міністерству з питань житлово-комунального господарства України,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим видати встановлені
законодавством документи про завершення будівництва зазначених
об'єктів без застосування штрафних санкцій.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 лютого 2009 року
N 906-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry