Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про
перелік об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації"
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.87 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до переліку об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом
України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації" ( 847-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 37, ст. 332; 2001 р., N 48, ст. 255; 2002 р.,
N 11, ст. 82, N 14, ст. 94, N 29, ст. 196, ст. 197; 2003 р., N 39,
ст. 337, ст. 338, ст. 339; 2004 р., N 22, ст. 310, ст. 311;
2005 р., N 1, ст. 16, ст. 17, ст. 18, N 2, ст. 29, N 9, ст. 171),
згідно з додатком.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 жовтня 2005 року
N 2929-IV

Додаток
до Закону України
від 4 жовтня 2005 року N 2929-IV
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку об'єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації
( 847-14 )

Включити до переліку:
Орган управління ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
м. МИКОЛАЇВ
19054226 Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс
газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"
54018, м. Миколаїв, пр. Октябрський, 42а
Кількість об'єктів - 1
Всього по органу управління - 1

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry