Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України у 1997 році

Про використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України у 1997 році

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про використання коштів резервного фонду
Кабінету Міністрів України у 1997 році

Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України та
Рахункової палати Верховної Ради України про використання у 1997
році коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України, Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати незадовільною роботу Кабінету Міністрів України по
використанню у 1997 році коштів резервного фонду Кабінету
Міністрів України.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів до безумовного
дотримання вимог Закону України "Про бюджетну систему України"
( 512-12 ) та Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів
України ( 62/96-ВР ) щодо використання коштів резервного фонду
Кабінету Міністрів України та надання Верховній Раді України
щомісячних письмових звітів про фінансування видатків з цього
фонду з обгрунтуванням їх необхідності, економічності та
ефективності.
3. Під час розгляду Верховною Радою України проекту Закону
про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1997 рік" розглянути питання про фінансування
окремих видатків з резервного фонду, здійснених з порушенням
вимог, встановлених Положенням про резервний фонд Кабінету
Міністрів України, та прийняти відповідне рішення.
4. Аналітичні матеріали Рахункової палати Верховної Ради
України про перевірку використання коштів резервного фонду
Кабінету Міністрів України направити Генеральній прокуратурі
України для перевірки цільового використання бюджетних коштів і
відповідного реагування у встановленому законом порядку.
5. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету посилити
контроль за використанням коштів резервного фонду Кабінету
Міністрів України та за підсумками виконання Державного бюджету
України за 1997 рік проінформувати Верховну Раду України про
використання цих коштів.
6. Комітетам Верховної Ради України з питань бюджету та з
питань правової політики і судово-правової реформи підготувати
проект резолюції щодо недовіри Кабінету Міністрів України на
підставі матеріалів Рахункової палати Верховної Ради України та
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо перевірки
використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України у
1997 році.
7. Кабінету Міністрів України подати до Верховної Ради
України пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання
державного страхування майна сільськогосподарських підприємств від
збитків, понесених внаслідок стихійного лиха.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 9 грудня 1997 року
N 699/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry