Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 1998 рік

Про внесення зміни до Закону України Про Державний бюджет України на 1998 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про Державний бюджет України на 1998 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 21, ст.110 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт 4 розділу II Закону України "Про Державний бюджет
України на 1998 рік" ( 796/97-ВР ) викласти в такій редакції:
"4. Здійснити погашення заборгованості підприємствам і
організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації
вартості побудованих об'єктів соціально-культурного призначення на
селі, що склалася за станом на 1 січня 1998 року, шляхом її заліку
в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках, зборах
(обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом на
1 січня 1998 року, за наслідками чого внести відповідні зміни до
показників Державного бюджету України на 1998 рік".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 березня 1998 року
N 170/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry