Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті

Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті

                                                          

Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 295/97-ВР від від 03.06.97, ВВР, 1997, N 29, ст.189 )
Про тимчасовий порядок використання
надходжень в іноземній валюті

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст.185 )

З метою створення необхідних умов для запровадження
внутрішньої конвертації українського карбованця, стимулювання
експорту Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Як виняток із статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
( 15-93 ) встановити, що тимчасово, до стабілізації валютного
курсу українського карбованця, обов'язковому продажу через
уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку України
підлягають 50 відсотків надходжень в іноземній валюті на користь
резидентів. Решта надходжень в іноземній валюті залишається у
розпорядженні резидентів і використовується ними відповідно до
правил валютного регулювання.
2. Обов'язковому продажу не підлягають: кошти в іноземній валюті, зазначені у пункті 2 статті 4
Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю"; залишки коштів у іноземній валюті за станом на 1 січня 1993
року на валютних рахунках резидентів в уповноважених банках
України; суми виручки в іноземній валюті, що надійшли на рахунки
резидентів-посередників від продажу продукції (робіт, послуг) і
які підлягають перерахуванню резидентам та нерезидентам -
суб'єктам підприємницької діяльності, за дорученням яких на
підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських
угод було здійснено вказаний продаж; суми виручки в іноземній валюті, які повністю спрямовуються
резидентами на погашення заборгованості в іноземній валюті за
кредитами, отриманими резидентами на підставі індивідуальної
ліцензії Національного банку України або гарантованими Урядом
України чи Національним банком України; кошти в іноземній валюті, що перераховуються на територію
України з метою їх внесення до статутних фондів підприємств з
іноземними інвестиціями; суми виручки в іноземній валюті підприємств з іноземними
інвестиціями за експорт продукції (робіт, послуг) власного
виробництва. Порядок визначення продукції, що належить до
власного виробництва, встановлюється Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків України.
3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 19 лютого 1993 року
N 16-93
Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 06.03.93

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry