Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про введення в дію Закону України Про донорство крові та її компонентів

Про введення в дію Закону України Про донорство крові та її компонентів

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про донорство крові та її компонентів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 23, ст.184 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 395-XIV ( 395-14 ) від 14.01.99, ВВР, 1999, N 9-10, ст.68 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про донорство крові та її
компонентів" ( 239/95-ВР ) з дня його опублікування, за винятком
абзацу восьмого частини першої статті 13. Абзац восьмий частини першої статті 13 Закону України "Про
донорство крові та її компонентів" ввести в дію з 1 січня 1996
року. 2. Встановити, що пільги, передбачені Законом України "Про
донорство крові та її компонентів" для осіб, які мають статус
Почесного донора України, поширюються на громадян України,
нагороджених нагрудним знаком "Почесний донор СРСР". ( Пункт 2 в редакції Закону N 395-XIV ( 395-14 ) від 14.01.99 )
3. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 1995 року:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни
і доповнення до законодавчих актів України, що випливають із
Закону України "Про донорство крові та її компонентів", та про
встановлення відповідальності за порушення цього Закону; привести рішення Уряду України у відповідність з Законом
України "Про донорство крові та її компонентів"; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України нормативних актів, що суперечать цьому Закону; прийняти нормативні акти, віднесені цим Законом до
компетенції Уряду України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 23 червня 1995 року
N 240/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry