Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Гарантійної угоди від 28 листопада 2007 року між Україною (Гарант) та Європейським банком реконструкції та розвитку (Банк)

Про ратифікацію Гарантійної угоди від 28 листопада 2007 року між Україною (Гарант) та Європейським банком реконструкції та розвитку (Банк)

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Гарантійної угоди
від 28 листопада 2007 року між Україною (Гарант)
та Європейським банком реконструкції
та розвитку (Банк)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 9, ст.118 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Гарантійну угоду від 28 листопада 2007 року між Україною
(Гарант) та Європейським банком реконструкції та розвитку (Банк)
( 985_013 ) ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 24 вересня 2008 року
N 590-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry