Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про фінансово-кредитне забезпечення формування продовольчих і фуражних ресурсів України

Про фінансово-кредитне забезпечення формування продовольчих і фуражних ресурсів України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про фінансово-кредитне забезпечення формування
продовольчих і фуражних ресурсів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 27, ст.287 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доручити Національному банку разом з Кабінетом Міністрів
України відкрити кредитну лінію і опрацювати механізм цільового
кредитування на договірних умовах для сільськогосподарських
товаровиробників і галузей, що їх обслуговують, підприємств
переробної промисловості і заготівельних організацій; для
фінансування робіт, пов'язаних з доглядом за посівами, заготівлею
кормів, збиранням врожаю, зберіганням і переробкою продукції,
придбанням паливно-мастильних матеріалів, техніки, запасних
частин, засобів захисту тварин і рослин, мінеральних добрив під
заготівлю зерна, соняшнику, цукрових буряків та інших продовольчих
і фуражних ресурсів.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України зберегти
запроваджений з 1 січня поточного року механізм ціноутворення,
доплат та індексацій, з врахуванням платіжноспроможного попиту
населення, за продані державі сільськогосподарськими
товаровиробниками молоко і молокопродукти, м'ясо і м'ясопродукти,
для чого при необхідності внести Верховній Раді України пропозиції
про зміни до державного бюджету України на 1993 рік ( 3091-12 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 травня 1993 року
N 3231-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry