Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України

Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про порядок виїзду з України
і в'їзду в Україну громадян України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.394 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац третій частини першої статті 4 Закону України "Про
порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"
( 3857-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 18,
ст. 101; 2002 р., N 51, ст. 370; 2004 р., N 33-34, ст. 406)
викласти у такій редакції:
"громадянам України, які постійно або тимчасово проживають за
кордоном і досягли 16-річного віку, - за їх особистим клопотанням
про отримання паспорта або через їх законних представників до
закордонних дипломатичних установ України. Громадяни України, які
постійно проживають за кордоном, можуть звернутися з клопотанням
про отримання паспорта також до Міністерства закордонних справ
України. Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли
16-річного віку, провадиться на підставі нотаріально засвідченого
клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби в
самостійному виїзді таких осіб за кордон".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3140-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry