Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про встановлення державної символіки на фасадах і в приміщенні Верховної Ради України

Про встановлення державної символіки на фасадах і в приміщенні Верховної Ради України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про встановлення державної символіки на фасадах
і в приміщенні Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 8, ст.60 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до статті 20 Конституції України ( 254к/96-ВР )
встановити на фасадах і в приміщенні Верховної Ради України
державні символи України.
2. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Заступник Голови
Верховної Ради України В.МЕДВЕДЧУК
м. Київ, 21 січня 2000 року
N 1405-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry