Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до пункту 7 Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про аудиторську діяльність

Про внесення зміни до пункту 7 Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про аудиторську діяльність

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення зміни до пункту 7 Постанови Верховної
Ради України "Про порядок введення в дію Закону України
"Про аудиторську діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 48, ст.297 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 7 Постанови Верховної Ради України "Про порядок
введення в дію Закону України "Про аудиторську діяльність"
( 3126-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23,
ст. 244; 1995 р., N 33, ст. 259; 1996 р., N 17, ст.76) викласти у
такій редакції:
"7. До внесення змін до статті 10 Закону України "Про
аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) запровадити, починаючи з
наслідків фінансово-господарської діяльності за 1996 рік,
обов'язкове проведення аудиту для підтвердження достовірності та
повноти річного балансу і звітності банків, інвестиційних фондів,
інвестиційних компаній, інших небанківських фінансових установ,
які здійснюють залучення коштів громадян або залучення чи торгівлю
цінними паперами (крім операцій з випуску (емісії) власних
корпоративних прав), бірж, страхових компаній, кредитних спілок,
недержавних пенсійних фондів. Проведення обов'язкового аудиту для інших суб'єктів
господарювання запроваджується у порядку, що має бути визначений
Законом України про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про аудиторську діяльність".
2. Ця Постанова набирає чинності з 1 жовтня 1997 року.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 24 вересня 1997 року
N 544/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry