Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Ізюмського міського голови (місто Ізюм Харківської області)

Про призначення позачергових виборів Ізюмського міського голови (місто Ізюм Харківської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Ізюмського міського голови
(місто Ізюм Харківської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.469 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Ізюмського
міського голови Сепітого В.Г. (місто Ізюм Харківської області) та
відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої
та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Ізюмського міського голови
(місто Ізюм Харківської області) на неділю 3 травня 2009 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Ізюмського міського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Ізюмського міського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 835-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 лютого 2009 року
N 989-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry