Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та
Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування
громадян України та громадян Чеської Республіки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 5, ст. 35 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про
взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської
Республіки ( 203_684 ), підписану 21 березня 1996 року в
м. Києві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 6 грудня 1996 року
N 577/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry