Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань орендних відносин

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань орендних відносин

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України з питань
орендних відносин

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 18, ст.103 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такими, що втратили чинність, статті 1, 2, 4
Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 9-92
"Про додаткове регулювання орендних відносин" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 7, ст. 53) та підпункт "б" статті 9
Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 57-93
"Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних
підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 337). 2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 січня 1994 року
N 3875-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry