Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням

Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт
легованих чорних металів, брухт кольорових металів
та напівфабрикати з їх використанням
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.73 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1106-V ( 1106-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 35, ст.487 }
{ Додатково див. Постанову КМ
N 803 ( 803-2010-п ) від 02.09.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2798-VI ( 2798-17 ) від 17.12.2010, ВВР, 2011, N 25, ст.185
N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.455
Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Стаття 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на
брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та
напівфабрикати з їх використанням:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Найменування | Рік членства| Ставка | | згідно з УКТ | товарів |України в СОТ| вивізного | | ЗЕД | | | (експортного) | | ( 2371в-14 ) | | | мита | | | | | у відсотках | | | | |митної вартості| |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7202 99 80 00 |ферохром нікель | перший | 30 | | |та інші феросплави | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7204 21 |відходи та брухт | перший | 30 | | |легованої сталі, | другий | 27 | | |корозійностійкої | третій - | 24 | | |(нержавіючої) сталі| четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7204 29 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 | | |легованої сталі | другий | 27 | | |інші | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7204 50 00 00 |відходи у зливках | перший | 30 | | |(шихтові зливки) | другий | 27 | | |для переплавлення, | третій - | 24 | | |з легованої сталі | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7218 10 00 00 |сталь | перший | 30 | | |корозійностійка | другий | 27 | | |(нержавіюча) у | третій - | 24 | | |зливках та в інших | четвертий | 21 | | |первинних формах | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7401 00 00 00 |штейн мідний; мідь | перший | 30 | | |цементаційна (мідь | другий | 27 | | |осаджена) | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7402 00 00 00 |мідь нерафінована; | перший | 30 | | |аноди мідні для | другий | 27 | | |електролітичного | третій - | 24 | | |рафінування | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7403 12 00 00 |ваєрбарси (литі | перший | 30 | | |заготовки з металу | другий | 27 | | |для виробництва | третій - | 24 | | |дроту) з | четвертий | 21 | | |рафінованої міді | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7403 13 00 00 |білети (заготовки з| перший | 30 | | |металу квадратного | другий | 27 | | |чи круглого | третій - | 24 | | |поперечного | четвертий | 21 | | |перерізу для | п'ятий | 18 | | |подальшої прокатки | шостий | 15 | | |сортових профілів) | сьомий | | | |з рафінованої міді | | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7403 19 00 00 |мідь рафінована | перший | 30 | | |інша | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7403 21 00 00 |сплави на основі | перший | 30 | | |міді та цинку | другий | 27 | | |(латуні) | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7403 22 00 00 |сплави на основі | перший | 30 | | |міді та олова | другий | 27 | | |(бронзи) | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7403 29 00 00 |мідні сплави (за | перший | 30 | | |винятком лігатур | другий | 27 | | |товарної позиції | третій - | 24 | | |7405) | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7404 00 |відходи і брухт | перший | 30 | | |міді | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7405 00 00 00 |лігатури на | перший | 30 | | |основі міді | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7406 |порошки та луска | перший | 30 | | |з міді | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7419 99 10 00 |решітки та сітки з | перший | 30 | | |мідного дроту | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7415 29 00 00 |інші вироби з міді | перший | 30 | | |без різьби, крім | другий | 27 | | |шайб (включаючи | третій - | 24 | | |шайби пружні) | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7415 39 00 00 |вироби мідні з | перший | 30 | | |різьбою (крім | другий | 27 | | |шурупів для дерева,| третій - | 24 | | |інших гвинтів, | четвертий | 21 | | |болтів та гайок) | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7418 19 90 00 |вироби столові, | перший | 30 | | |кухонні або інші | другий | 27 | | |побутові вироби з | третій - | 24 | | |міді та їх частини | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7419 |інші вироби мідні | перший | 30 | | | | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7503 00 |відходи та брухт | перший | 30 | | |з нікелю | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7602 00 |відходи та брухт | перший | 30 | | |з алюмінію | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7802 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 | | |із свинцю | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |7902 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 | | |із цинку | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |8002 00 00 00 |відходи та брухт | перший | 30 | | |з олова | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | | | | | п'ятий | 21 | | | | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |8101 97 00 00 |відходи та брухт з | перший | 30 | | |вольфраму | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |8105 30 00 00 |відходи та брухт з | перший | 30 | | |кобальту | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |8108 30 00 00 |відходи та брухт з | перший | 30 | | |титану | другий | 27 | | | | третій - | 24 | | | | четвертий | 21 | | | | п'ятий | 18 | | | | шостий | 15 | | | | сьомий | | |--------------+-------------------+-------------+---------------| |8113 00 40 00 |металокераміка і | перший | 30 | | |вироби з | другий | 27 | | |металокераміки, | третій - | 24 | | |включаючи відходи | четвертий | | | |та брухт: відходи | п'ятий | 21 | | |та брухт | шостий | 18 | | | | сьомий | 15 | ------------------------------------------------------------------
{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1106-V
( 1106-16 ) від 31.05.2007; в редакції Закону N 2798-VI
( 2798-17 ) від 17.12.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011 }
{ Установити, що товари, зазначені в статті 1 цього Закону, не
можуть класифікуватися як готова продукція, вироблена з
використанням давальницької сировини, згідно з Постановою КМ N 803
( 803-2010-п ) від 02.09.2010 }
Стаття 2. Рішення щодо задекларованої митної вартості
товарів, зазначених у статті 1 цього Закону, приймається митними
органами відповідно до порядку ( 500-2008-п ), встановленого
Кабінетом Міністрів України, з урахуванням цін, визначених на
підставі щомісячного моніторингу цін на світових біржах
(Лондонська біржа металів (LME), (Нью-Йоркська торгова біржа
(NYMEX)).
Результати моніторингу цін на світових біржах щомісячно
оприлюднюються центральним органом виконавчої влади з питань
економічної політики.
При сплаті вивізного (експортного) мита іноземна валюта
перераховується за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
установленим Національним банком України на день подання митної
декларації.
Вивізне (експортне) мито сплачується суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності до бюджету виключно грошима до або
під час митного оформлення товару.
Стаття 3. З дня набрання чинності цим Законом товари,
зазначені у статті 1 цього Закону, вилучаються з режиму вільної
торгівлі з іноземними державами, про що Кабінет Міністрів України
у місячний строк інформує іноземні держави.
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. У році, в якому Україна вступила до Світової організації
торгівлі, ставки вивізного мита вступають у силу з дня її вступу і
діють по 31 грудня.
Ставки вивізного мита в інших роках вступають у силу з
1 січня по 31 грудня відповідного року після вступу України до
Світової організації торгівлі.
У роках, що настають за сьомим роком після вступу України до
Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита діють на
рівні сьомого року. { Пункт 1 статті 4 доповнено абзацом третім
згідно із Законом N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011 } { Пункт 1 статті 4 в редакції Закону N 1106-V ( 1106-16 ) від
31.05.2007 }
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у статті 9 Закону України "Про металобрухт" ( 619-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212;
2003 р., N 6, ст. 52):
частини другу і п'яту виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"Протягом 5 років з дня набрання чинності Законом України
"Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних
металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх
використанням" експорт (вивезення) товарів, зазначених у статті 1
зазначеного Закону, здійснюється тільки спеціалізованими
металургійними переробними підприємствами, на яких виготовлені
такі товари, за наявності експортного сертифіката якості. Система
управління якістю на цих підприємствах повинна відповідати вимогам
стандартів ISO 9000-2001, підтвердженим сертифікатом
відповідності".

{ Підпункт 2 пункту 2 статті 4 втратив чинність на підставі
Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим
Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 грудня 2006 року
N 441-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry