Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень

Про приєднання України до Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Конвенції
про уніфікацію деяких правил
міжнародних повітряних перевезень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.201 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Конвенції про уніфікацію деяких правил
міжнародних повітряних перевезень ( 995_594 ), вчиненої 28 травня
1999 року у м. Монреалі (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 грудня 2008 року
N 685-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry