Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Словенія про торговельно-економічне співробітництво

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Словенія про торговельно-економічне співробітництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
і Урядом Республіки Словенія про
торговельно-економічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 20, ст.153 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Словенія про
торговельно-економічне співробітництво ( 705_724 ), підписану 28
серпня 1996 року в м. Любляні, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 11 квітня 1997 року
N 199/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry