Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про оплату праці

Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про оплату праці

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 23 Закону України
"Про оплату праці"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 41, ст.294 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 23 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17,
ст. 121) викласти в такій редакції:
"Колективним договором, як виняток, може бути передбачено
часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище
собівартості) у розмірі, що не перевищує 50 відсотків нарахованої
за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата,
еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є
звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких
встановлюється Кабінетом Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2002 року
N 96-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry