Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин встановлення високих цін на житло у м. Києві, інших містах Украї...

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин встановлення високих цін на житло у м. Києві, інших містах Украї...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань з'ясування обставин
встановлення високих цін на житло у м. Києві,
інших містах України, а також
невиконання забудовниками зобов'язань
за договорами про інвестування
у житлове будівництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 30, ст.270 )

З метою з'ясування обставин встановлення високих цін на житло
у м. Києві, інших містах України, а також невиконання
забудовниками зобов'язань за договорами про інвестування у житлове
будівництво, зважаючи на високий суспільний інтерес цього питання,
відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 82 Тимчасового регламенту Верховної Ради
України ( 247-17 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питань з'ясування обставин встановлення високих цін на житло у
м. Києві, інших містах України, а також невиконання забудовниками
зобов'язань за договорами про інвестування у житлове будівництво
(далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії:
з'ясувати обставини встановлення необґрунтовано високих цін
на житло у м. Києві, інших містах України, а також невиконання
забудовниками зобов'язань за договорами про інвестування у житлове
будівництво, причини бездіяльності посадових осіб органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що призвели до
таких наслідків;
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
вдосконалення законодавства України з метою створення ефективного
механізму регулювання відносин на ринку житла, виконання
забудовниками зобов'язань за договорами про інвестування у житлове
будівництво, механізму захищеності інтересів інвесторів - громадян
України, які інвестували кошти у житлове будівництво.
3. Визначити, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії
становить 13 народних депутатів України виходячи із забезпечення
такого представництва в її складі: один представник від тридцяти
народних депутатів України, але не менш як по одному народному
депутату України від кожної депутатської фракції.
4. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Білозір Оксану Володимирівну, заступником голови
Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України Коновалюка
Валерія Ілліча.
5. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних
депутатів України:
ВАЩУК - фракція "Блок Литвина"; Катерину Тимофіївну
ВЕЧЕРКА - фракція Партії регіонів; Володимира Миколайовича
ВОЛИНЦЯ - фракція Комуністичної партії Євгенія Валерійовича України;
ЖЕБРІВСЬКОГО - фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - Павла Івановича НАРОДНА САМООБОРОНА";
ПЛОТНІКОВА - фракція Партії регіонів; Олексія Віталійовича
ПОПОВА - фракція Партії регіонів; Олександра Павловича
СЕМЕРАКУ - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Остапа Михайловича
СЕРБІНА - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Юрія Сергійовича
ЧОРНОВОЛА - фракція Партії регіонів; Тараса Вячеславовича
ШКІЛЯ - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Андрія Васильовича
ЯЦУБУ - фракція Партії регіонів. Володимира Григоровича
6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення роботи Тимчасової слідчої комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
7. Тимчасовій слідчій комісії залучити до роботи
представників органів виконавчої влади, органів прокуратури та
Національного банку України (за згодою).
Органам державної влади та органам місцевого самоврядування
забезпечити додержання законів України "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ), "Про комітети Верховної Ради
України" ( 116/95-ВР ) щодо доступу народних депутатів України -
членів Тимчасової слідчої комісії до інформації, матеріалів та
документів, що стосуються предмета діяльності Тимчасової слідчої
комісії.
8. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
один рік з дня прийняття цієї Постанови.
9. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу
заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не
пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї Постанови.
10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 5 червня 2008 року
N 326-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry