Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про скаргу кандидата в народні депутати України Мартинюка А.І., включеного до виборчого списку Комуністичної партії України, зареєстровану в Центральній вибо...

Про скаргу кандидата в народні депутати України Мартинюка А.І., включеного до виборчого списку Комуністичної партії України, зареєстровану в Центральній вибо...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
22.09.2007 N 473
Про скаргу кандидата в народні депутати України
Мартинюка А.І., включеного до виборчого списку
Комуністичної партії України, зареєстровану
в Центральній виборчій комісії
18 вересня 2007 року за N 21-36-8265

До Центральної виборчої комісії 18 вересня 2007 року надійшла
скарга кандидата в народні депутати України Мартинюка Адама
Івановича, включеного до виборчого списку Комуністичної партії
України на позачергових виборах народних депутатів України
30 вересня 2007 року, а 19 вересня 2007 року - уточнення до неї на
порушення Комуністичною партією України (оновленою) вимог Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (далі
- Закон) щодо проведення передвиборної агітації.
У скарзі суб'єкт звернення просить Центральну виборчу
комісію: "витребувати у телеканалів ICTV та УТ-1 записи
відеокліпів від 16 вересня 2007 року та документи (договори), на
підставі яких ці відеокліпи транслювалися; визнати дії
Комуністичної партії України (оновленої) такими, що не
відповідають вимогам законодавства про вибори депутатів, а саме
порушують встановлений законом порядок ведення передвиборної
агітації під час виборчого процесу, порушують виборчі права та
законні інтереси суб'єкта виборчого процесу, перешкоджають шляхом
обману громадян України у вільному формуванні своєї волі та її
вільному виявленні при голосуванні; поновити порушенні виборчі
права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу та громадян
України, а саме - заборонити трансляцію зазначених відеокліпів із
передвиборною агітацією Комуністичної партії України (оновленої) -
суб'єкта оскарження; винести попередження суб'єкту оскарження та
її керівнику; звернутися до відповідних правоохоронних органів
(органів внутрішніх справ) для перевірки та реагування відповідно
до законів на вказані у скарзі факти перешкоджання з боку
Комуністичної партії України (оновленої) вільному здійсненню
громадянами свого виборчого права шляхом обману".
Викладені у скарзі вимоги суб'єкт звернення зі скаргою
обґрунтовує тим, що 16 вересня 2007 року в ефірі телеканалу ICTV о
17 год. 31 хв. та телеканалу УТ-1 о 21 год. 20 хв. транслювалися
матеріали передвиборної агітації суб'єкта оскарження, які містять
відеозапис заходів, які проводилися Комуністичною партією України
із застосуванням її символіки та за участю членів та керівників
Комуністичної партії України. При цьому зазначений відеоматеріал
не відображав заходів, які б проводилися самим суб'єктом
оскарження, а містив друкований текст, який закликав голосувати за
Комуністичну партію України (оновлену), включену до виборчого
бюлетеня під N 1, із використанням символіки Комуністичної партії
України, а також аудіозаклик голосувати саме за суб'єкта
оскарження.
Крім того, суб'єкт звернення зі скаргою стверджує, що
використання в передвиборній агітації суб'єкта оскарження
відеозапису заходів, які проводилися Комуністичною партією
України, та її символіки, зареєстрованої належним чином, є обманом
виборців, оскільки воно спрямоване на формування у громадян
України хибної думки, що зазначені заходи проводилися саме
суб'єктом оскарження, а не Комуністичною партією України.
Комуністичною партією України 19 вересня 2007 року надіслано
уточнення до скарги, що розглядається, в яких суб'єкт звернення зі
скаргою наголошує на змісті закадрового тексту відеокліпу у формі
передвиборної агітації Комуністичної партії України (оновленої), а
саме: "партії, які пройшли в парламент під прапорами комунізму та
соціалізму ... проміняли "Капітал" Марксу на брудні залиті кров'ю
капітали мафії, вони обіцяли боротись за російську мову та не
пускати НАТО до України, а пробравшись до влади, борються тільки
за наповнення доларами власних кишень".
На виконання вимог частини одинадцятої статті 108, частини
другої статті 109 Закону ( 1665-15 ) копії зазначеної скарги та
доданих до неї документів Центральною виборчою комісією передано
суб'єкту оскарження та повідомлено про передбачене Законом
( 1665-15 ) право подати Центральній виборчій комісії письмові
пояснення по суті скарги.
Центральною виборчою комісією відповідно до частини другої
статті 109 Закону ( 1665-15 ) листами від 18 вересня 2007 року
надіслано також запити до Першого національного телеканалу (УТ-1)
та телеканалу ICTV з вимогою надати відеозапис зазначеного у
скарзі матеріалу передвиборної агітації.
До Центральної виборчої комісії 20 вересня 2007 року надійшли
пояснення Комуністичної партії України (оновленої), у яких
вказано, що партія при створенні передвиборного відеокліпу
використовувала матеріали зі свого партійного архіву. Крім того,
їх партійною символікою є прапор червоного кольору, який
затверджений Міністерством юстиції України.
Також суб'єкт оскарження стверджує, що у сюжеті відеокліпу не
згадується Комуністична партія України, тим більше прізвище
Мартинюка А.І., а отже, суб'єкт оскарження не посягає на гідність
членів Комуністичної партії України і не вчиняє дій, що
перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі
виборців. У відеокліпі також відсутні кадри щодо застосування
насильства, погроз, обману, підкупу та інших дій, які б
перешкоджали вільному формуванню волі виборців.
До Центральної виборчої комісії 19 вересня 2007 року надійшли
відеоматеріали Першого національного телеканалу (УТ-1) та
телеканалу ICTV, які містять передвиборну агітацію Комуністичної
партії України (оновленої), та копії угод, укладених між вказаними
засобами масової інформації та суб'єктом оскарження в особі
Розпорядника поточних рахунків виборчого фонду Комуністичної
партії України (оновленої), про надання послуг щодо розміщення
матеріалів передвиборної агітації.
Розглянувши скаргу, пояснення суб'єкта оскарження, а також
матеріали, надіслані Першим національним телеканалом (УТ-1) та
телеканалом ICTV, Центральна виборча комісія встановила.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 103 Закону
( 1665-15 ) суб'єктом звернення зі скаргою, що стосується процесу
виборів народних депутатів України, може бути, зокрема, кандидат у
народні депутати України.
Мартинюк Адам Іванович зареєстрований кандидатом у народні
депутати України Комуністичної партії України постановою
Центральної виборчої комісії від 6 серпня 2007 року N 70
( v0070359-07 ), а отже, є належним суб'єктом звернення зі
скаргою.
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 104 Закону
( 1665-15 ) скарга, що стосується призначення, підготовки і
проведення виборів народних депутатів України, з урахуванням
особливостей, встановлених статтями 111-115 Закону ( 1665-15 ),
може бути подана відповідним суб'єктом звернення зі скаргою на
рішення, дію чи бездіяльність іншого суб'єкта виборчого процесу
відповідно до статті 12 цього Закону ( 1665-15 ).
Комуністична партія України (оновлена) висунула кандидатів у
народні депутати України 18 серпня 2007 року на VII з'їзді цієї
партії, відтак набула статусу суб'єкта виборчого процесу з
позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня
2007 року.
Статтею 113 Закону ( 1665-15 ) встановлено, що кандидат у
депутати може оскаржити рішення чи дії партії (блоку), об'єднання
громадян, її (його) посадової особи чи повноважного представника,
що стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які
відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян
належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його
виключної компетенції. Скарга подається до відповідної окружної
виборчої комісії чи до Центральної виборчої комісії або до суду.
Таким чином, розгляд скарги кандидата у народні депутати
України Мартинюка А.І. на дії Комуністичної партії України
(оновленої) належить до повноважень Центральної виборчої комісії.
Відповідно до частини третьої статті 66 Закону ( 1665-15 )
політична реклама - це одна із форм передвиборної агітації,
оплачена за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків),
розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців
голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу.
Центральною виборчою комісією встановлено, що розповсюдження
відеоматеріалу в ефірі телеканалу ICTV о 17 год. 31 хв. та Першого
національного телеканалу (УТ-1) о 21 год. 20 хв. здійснювалося на
підставі договорів відповідно від 5 вересня 2007 року N ДГ-890 та
від 6 вересня 2007 року N 740-29 про надання ефірного часу для
розміщення матеріалів передвиборної агітації у формі політичної
реклами за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку).
Отже, зазначений відеоматеріал є політичною рекламою
Комуністичної партії України (оновленої).
Першим національним телеканалом (УТ-1) та телеканалом ICTV
відповідно до вимог частини другої статті 109 Закону ( 1665-15 )
Центральній виборчій комісії надано відеоматеріал передвиборної
агітації Комуністичної партії України (оновленої), який
транслювався в ефірі цих телеканалів.
У вказаному відеоматеріалі на фоні напису "Комуністична
партія України (оновлена) N 1" послідовно змінюються кадри, які
відображають, зокрема, збори громадян з використанням символіки
Комуністичної партії України, а також покладення квітів за участю
суб'єкта звернення зі скаргою. Все це відображалося у супроводі
закадрового тексту: "Партії, які пройшли у парламент під прапорами
комунізму та соціалізму, зганьбили своє ім'я зрадою. Вони
проміняли "Капітал" Маркса на брудні, залиті кров'ю капітали
мафії. Вони обіцяли боротись за російську мову і не пускати НАТО
до України, а пробравшись до влади, - борються тільки за
наповнення доларами власних кишень. Скажіть "НІ" перевертням та
зрадникам. Голосуйте за справжніх комуністів".
Згідно з частинами першою, другою та третьою статті 109
Закону ( 1665-15 ) доказами, на підставі яких виборча комісія
встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують
вимоги і заперечення скаржника, суб'єкта оскарження чи
заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для
правильного розгляду скарги, можуть бути, зокрема, письмові
документи і матеріали (в тому числі електронні), які містять
відомості про обставини, що мають значення для правильного
розгляду скарги.
Докази виборчій комісії надають суб'єкт звернення зі скаргою,
суб'єкт оскарження та заінтересовані особи. В разі якщо суб'єкт
звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження чи заінтересована особа
не надасть докази для підтвердження обставин, на які він
посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних
доказів.
Відповідно до письмових пояснень суб'єкта звернення зі
скаргою дії Комуністичної партії України протягом усього часу її
діяльності були спрямовані на протидію вступу України до НАТО та
"боротьбу за російську мову", про що свідчить внесення на розгляд
Верховної Ради України народними депутатами - членами фракції
Комуністичної партії України проекту Закону України "Про
гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської
мови, а також регіональних мов або мов меншин в Україні". Крім
того, у поясненнях зазначається, що Комуністична партія України
проводила акції проти навчань НАТО в Криму, Одесі та Києві, а
також лідер цієї партії заявляв про необхідність створення
міжфракційної групи "Анти-НАТО".
Також суб'єктом оскарження не надано доказів, що діяльність
Комуністичної партії України або її членів має відношення до
мафіозних або кримінальних капіталів.
Разом з тим, згідно з частиною третьою статті 277 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) негативна інформація, поширена про
особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не
доведе протилежного.
З огляду на викладене, з матеріалів передвиборної агітації
Комуністичної партії України (оновленої), які транслювалися на
Першому національному телеканалі (УТ-1) та телеканалом ICTV
вбачається поширення завідомо недостовірної інформації, зокрема
про Комуністичну партію України та кандидата в народні депутати
України Мартинюка А.І., який також є одним із керівників цієї
партії.
Згідно з частиною дев'ятою статті 71 Закону ( 1665-15 )
забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або
наклепницьких відомостей про партію (блок) - суб'єкта виборчого
процесу або про кандидата у депутати.
Частиною шостою статті 110 Закону ( 1665-15 ) визначено, що
суб'єкт розгляду скарги, встановивши, що рішення, дії чи
бездіяльність не відповідають законодавству про вибори депутатів,
задовольняє скаргу.
Таким чином, вимоги суб'єкта звернення зі скаргою в частині
визнання дій Комуністичної партії України (оновленої) такими, що
не відповідають вимогам законодавства про вибори депутатів, а саме
порушують обмеження щодо проведення передвиборної агітації,
виборчі права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу,
підлягають задоволенню.
У зв'язку із цим способом поновлення порушених прав
Комуністичної партії України є заборона транслювання відеоролику з
оскаржуваним сюжетом у засобах масової інформації.
Центральною виборчою комісією також встановлено, що порушення
вимог частини дев'ятої статті 71 Закону ( 1665-15 ) допущено
Комуністичною партією України (оновленою), а не її керівником.
За таких обставин у Центральної виборчої комісії відсутні
правові підстави для винесення попередження керівнику
Комуністичної партії України (оновленої).
Разом з тим, пунктом 5 частини четвертої статті 64 Закону
( 1665-15 ) визначено, що Центральна виборча комісія оголошує,
зокрема, партії попередження, що оприлюднюється в
загальнодержавних засобах масової інформації, у разі порушення
партією обмежень щодо проведення передвиборної агітації.
З огляду на вищезазначене, вимоги суб'єкта звернення зі
скаргою в частині оголошення попередження суб'єкту оскарження
підлягають задоволенню.
Одночасно Центральна виборча комісія не вбачає підстав,
передбачених Законом ( 1665-15 ), для звернення до відповідних
правоохоронних органів.
Враховуючи викладене, відповідно до статті 12, пункту 5
частини четвертої статті 64, частини третьої статті 66, частини
дев'ятої статті 71, пункту 1 частини першої статті 103, пункту 5
частини першої статті 104, частини одинадцятої статті 108, частин
першої, другої та третьої статті 109, частини шостої статті 110,
статті 113 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ), частини третьої статті 277 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) та керуючись статтями 12, 13, частиною четвертою статті
14, статтею 15, пунктом 19 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Скаргу кандидата в народні депутати України Мартинюка
Адама Івановича задовольнити частково.
2. Визнати дії Комуністичної партії України (оновленої)
такими, що не відповідають вимогам Закону України "Про вибори
народних депутатів України" ( 1665-15 ), в частині порушення
обмежень щодо ведення передвиборної агітації.
3. З метою поновлення порушених прав та законних інтересів
Комуністичної партії України заборонити Комуністичній партії
України (оновленій) використовувати відеоролики з оскаржуваним
сюжетом у своїй передвиборній агітації.
4. Оголосити попередження Комуністичній партії України
(оновленій).
5. У задоволенні решти вимог скаржника відмовити.
6. Цю постанову надіслати загальнодержавним
телерадіоорганізаціям, кандидату в народні депутати України
Мартинюку А.І. та видати представнику Комуністичної партії України
(оновленої) в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого
голосу.
7. Цю постанову оприлюднити в газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр".
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry