Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про торговельне та економічне співробітництво

Про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про торговельне та економічне співробітництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною та
Швейцарською Конфедерацією про торговельне
та економічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 50, ст.285 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною та Швейцарською Конфедерацією про
торговельне та економічне співробітництво, підписану 20 липня 1995
року в м. Києві ( 756_696 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 1 листопада 1996 року
N 465/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry