Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Звернення Верховної Ради України до парламентів країн Великої сімки , країн - донорів Чорнобильського фонду Укриття та Європейського парламенту

Про Звернення Верховної Ради України до парламентів країн Великої сімки , країн - донорів Чорнобильського фонду Укриття та Європейського парламенту

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Звернення Верховної Ради України до
парламентів країн "Великої сімки", країн - донорів
Чорнобильського фонду "Укриття" та
Європейського парламенту
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.66 )

Розглянувши текст Звернення Верховної Ради України до
парламентів країн "Великої сімки", країн - донорів Чорнобильського
фонду "Укриття" та Європейського парламенту щодо реалізації
Всеохоплюючої програми для підтримки рішення України щодо закриття
Чорнобильської АЕС, що міститься у Меморандумі про взаєморозуміння
між Урядом України і Урядами країн "Великої сімки" та Комісією
Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС
( 998_008 ), Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Схвалити та направити текст Звернення Верховної Ради України
на адресу голів парламентів країн "Великої сімки", країн - донорів
Чорнобильського фонду "Укриття" та Європейського парламенту
(додається).

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 жовтня 2004 року
N 2091-IV

Схвалено
Постановою Верховної Ради України
від 19 жовтня 2004 року
N 2091-IV
ЗВЕРНЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
до парламентів країн "Великої сімки", країн - донорів
Чорнобильського фонду "Укриття" та Європейського
парламенту щодо реалізації Всеохоплюючої програми для
підтримки рішення України щодо закриття Чорнобильської
АЕС, що міститься у Меморандумі про взаєморозуміння
між Урядом України і Урядами країн "Великої сімки" та
Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття
Чорнобильської АЕС ( 998_008 )

Найбільша радіаційна катастрофа сучасності, що сталася на
Чорнобильській атомній електростанції, і сьогодні впливає на життя
значної частини населення України. В результаті катастрофи
7 відсотків загальної площі України офіційно визнано зонами
радіоактивного забруднення. Наслідки аварії призвели до значної
втрати здоров'я населення радіоактивно забруднених районів.
Україна витрачає щороку з державного бюджету в середньому більше,
ніж 1,5 млрд гривень на реабілітацію забруднених територій,
соціальні виплати громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, організацію реабілітаційних заходів та
спостереження за станом їхнього здоров'я. Дослідження та прогнози
переконливо свідчать про необхідність вжиття і в майбутньому
відповідних заходів у цьому напрямі.
Україна відзначає та високо цінує підтримку, що надається
міжнародним співтовариством для підвищення безпеки діючих АЕС,
створення інфраструктури виведення Чорнобильської АЕС з
експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему.
Водночас на сьогодні існує проблема відставання від графіків
виконання чорнобильських проектів та недостатності фінансових
ресурсів для завершення реалізації проекту перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну систему.
За відсутності фінансової підтримки міжнародного
співтовариства щодо будівництва компенсуючих потужностей виведеної
з експлуатації Чорнобильської АЕС Україна власними силами
добудувала два енергоблоки на Хмельницькій та Рівненській атомних
електростанціях. Разом з тим Україна вдячна європейському
співтовариству за надані додаткові кредитні ресурси, передбачені
на підвищення безпеки атомних станцій відповідно до міжнародних
стандартів.
Сьогодні питання мобілізації фінансових ресурсів міжнародного
співтовариства є не менш актуальним і гострим, ніж у рік
Чорнобильської катастрофи та післяаварійний період.
Найбільш масштабним і складним завданням є розв'язання
проблем на об'єкті "Укриття", що містить значну кількість
високоактивних радіоактивних матеріалів. Вартість заходів щодо
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, за
проведеною в 1997 році кошторисною оцінкою, становить
758 млн доларів США. Реальне виконання робіт, що проводяться
згідно з Планом здійснення заходів на об'єкті "Укриття", вимагає
внесення коректив щодо їх обсягів і вартості. Згідно з
розрахунками, виконаними міжнародними експертами, вартість робіт з
реалізації цього Плану сьогодні оцінюється у 1,1 млрд доларів США.
Значною мірою успішне розв'язання проблем виведення з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття"
на екологічно безпечну систему залежить від своєчасної здачі
об'єктів, призначених для поводження з відпрацьованим ядерним
паливом та радіоактивними відходами. Несвоєчасне завершення
будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива, заводу з
переробки рідких радіоактивних відходів, виробничого комплексу з
поводження з твердими радіоактивними відходами затримує
будівництво нової захисної оболонки над об'єктом "Укриття",
вимагає значних додаткових витрат з Державного бюджету України.
Необхідно консолідувати зусилля українських та іноземних фахівців
у реалізації зазначених проектів.
Особливо турбує ситуація з радіоактивними відходами на
майданчику Чорнобильської АЕС. Під час аварії 1986 року територія
Чорнобильської АЕС зазнала значного радіаційного забруднення,
велика кількість радіоактивних відходів утворилась як у процесі
ліквідації її наслідків, так і у період експлуатації енергоблоків.
У ході виконання робіт з'ясувалася необхідність створення
інтегрованої системи поводження з радіоактивними відходами,
відсутність якої може негативно вплинути на реалізацію заходів
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
Занепокоєність з приводу цієї проблеми була висловлена донорами
Чорнобильського фонду "Укриття" під час Асамблеї донорів фонду у
червні 2004 року.
Ситуація, що склалася, засвідчує необхідність додаткової
міжнародної фінансової допомоги, яка б відповідала складності та
масштабу завдань, що розв'язуються на майданчику Чорнобильської
АЕС та об'єкті "Укриття". Україна також готова брати адекватну
участь у фінансуванні заходів, спрямованих на розв'язання
зазначених проблем.
Верховна Рада України звертається до парламентів країн
"Великої сімки", країн - донорів Чорнобильського фонду "Укриття"
та Європейського парламенту із закликом:
1. Підтримати зусилля України у справі подолання соціальних
наслідків закриття Чорнобильської АЕС та надати відповідне
сприяння у реалізації проектів щодо створення додаткових робочих
місць для працівників Чорнобильської АЕС, які вивільняються після
закриття станції, і жителів міста Славутич.
2. Продемонструвати готовність до пошуку більш дієвих та
ефективних механізмів для спільного контролю за реалізацією
міжнародних чорнобильських проектів, розгляду будь-яких технічних
чи фінансових проблем, які створюють перешкоди на шляху досягнення
сталості результатів упровадження проектів.
3. Сприяти надходженню додаткових фінансових ресурсів для
повного завершення Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття"
та реалізації інтегрованої системи поводження з радіоактивними
відходами як одного з критичних елементів зняття Чорнобильської
АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry