Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення

Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 30, ст.288)

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпункт "в" пункту 10 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити словами "а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 червня 2015 року
№ 491-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry