Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Носачівського сільського голови (Носачівська сільська рада Смілянського району Черкаської області)

Про призначення позачергових виборів Носачівського сільського голови (Носачівська сільська рада Смілянського району Черкаської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових
виборів Носачівського сільського голови
(Носачівська сільська рада Смілянського
району Черкаської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.287 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Носачівського
сільського голови Тихенка А.І. (Носачівська сільська рада
Смілянського району Черкаської області) та відповідно до пункту 30
частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
частини третьої статті 14, частин першої та п'ятої статті 15,
статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Носачівського сільського
голови (Носачівська сільська рада Смілянського району Черкаської
області) на неділю 19 червня 2011 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Носачівського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Носачівського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 2857-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 7 квітня 2011 року
N 3209-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry