Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції між Україною і Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про уникнення подвійного оподаткування та запобіган...

Про ратифікацію Конвенції між Україною і Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про уникнення подвійного оподаткування та запобіган...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції
між Україною і Великою Соціалістичною
Народною Лівійською Арабською Джамагирією
про уникнення подвійного оподаткування
та запобігання податковим ухиленням
стосовно податків на доходи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.57 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію між Україною і Великою Соціалістичною Народною
Лівійською Арабською Джамагирією про уникнення подвійного
оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно
податків на доходи ( 434_031 ), підписану 4 листопада 2008 року в
м. Києві, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 листопада 2009 року
N 1731-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry