Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через митний кордон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через митний кордон України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю
в пунктах пропуску через митний кордон України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.326 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45,
N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

2. Частину першу статті 20 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2000 р., N 5,
ст. 34; 2001 р., N 48, ст. 252; 2003 р., N 4, ст. 31; 2009 р.,
N 30, ст. 428) доповнити пунктом "н" такого змісту:
"н) здійснення екологічного та радіологічного контролю
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України. У пунктах пропуску через державний кордон України
екологічний контроль окремих товарів, що ввозяться на митну
територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється
митними органами у формі попереднього документального контролю.
Перелік цих товарів та порядок здійснення попереднього
документального контролю затверджуються Кабінетом Міністрів
України".
3. Статтю 21 Закону України "Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405; 2003 р., N 24, ст. 159)
доповнити частиною другою такого змісту:
"У пунктах пропуску через державний кордон України контроль
за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у
тому числі з метою транзиту) здійснюється митними органами у формі
попереднього документального контролю. Порядок здійснення
попереднього документального контролю таких товарів затверджується
Кабінетом Міністрів України".
4. У Законі України "Про безпечність та якість харчових
продуктів" ( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 50, ст. 533):
1) статтю 44 після частини другої доповнити новою частиною
такого змісту:
"3. У пунктах пропуску через державний кордон України
ветеринарний або санітарний прикордонний контроль окремих харчових
продуктів та сировини тваринного походження, що ввозяться на митну
територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється
митними органами у формі попереднього документального контролю.
Перелік харчових продуктів і сировини тваринного походження, що
підлягають попередньому документальному контролю, та порядок
здійснення такого контролю затверджуються Кабінетом Міністрів
України".
У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно
частинами четвертою - сьомою;
2) статтю 45 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У пунктах пропуску через державний кордон України
прикордонний санітарний контроль окремих об'єктів санітарних
заходів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з
метою транзиту), здійснюється митними органами у формі
попереднього документального контролю. Перелік об'єктів санітарних
заходів, що підлягають попередньому документальному контролю, та
порядок здійснення такого контролю затверджуються Кабінетом
Міністрів України".
5. У статті 38 Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 19-20,
ст. 167):
частину першу викласти в такій редакції:
"Фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що
ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою
транзиту), здійснюється державними інспекторами з карантину рослин
у визначених пунктах карантину рослин у пунктах пропуску на
державному кордоні України (далі - прикордонні пункти карантину
рослин)";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"У пунктах пропуску на державному кордоні України
фітосанітарний контроль окремих об'єктів регулювання, що ввозяться
на митну територію України (у тому числі з метою транзиту),
здійснюється митними органами у формі попереднього документального
контролю. Перелік об'єктів регулювання, що підлягають попередньому
документальному контролю, а також порядок здійснення такого
контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно
частинами третьою - п'ятою.
6. У статті 18 Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6,
ст. 53):
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на
державному кордоні України та транспорті є обов'язковим у разі
ввезення на митну територію України (у тому числі з метою
транзиту), вивезення за межі митної території України об'єктів
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду всіма
видами транспорту";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. У пунктах пропуску через державний кордон України
державний ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні
України та транспорті окремих об'єктів державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що ввозяться на митну
територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється
митними органами у формі попереднього документального контролю.
Перелік об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду, що підлягають попередньому документальному контролю, а
також порядок здійснення такого контролю затверджуються Кабінетом
Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2973-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry