Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Конвенції про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод

Про приєднання України до Конвенції про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Конвенції про право,
що застосовується до дорожньо-транспортних пригод
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.14 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Конвенції про право, що застосовується до
дорожньо-транспортних пригод ( 973_003 ), вчиненої 4 травня
1971 року в м. Гаазі, яка набирає чинності на шістдесятий день
після передачі на зберігання документа про приєднання і матиме
юридичну силу лише стосовно відносин між Україною і тими
Договірними Державами, які заявлять про прийняття ними цього
приєднання. Конвенція ( 973_003 ) набирає чинності між Україною і
Договірною Державою, яка заявила про прийняття приєднання, на
шістдесятий день після передачі на зберігання заяви про прийняття
(додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 червня 2011 року
N 3513-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry