Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок надання пільг реабілітованим особам, які були репресовані за межами республіки і проживають на території України

Про порядок надання пільг реабілітованим особам, які були репресовані за межами республіки і проживають на території України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок надання пільг реабілітованим особам,
які були репресовані за межами республіки і
проживають на території України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.11 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Надати пільги, передбачені Законом України "Про реабілітацію
жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 ), особам, які були
піддані необгрунтованим політичним репресіям за рішеннями
радянських органів на територіях республік колишнього СРСР,
згодом реабілітовані в установленому порядку і постійно
проживають в Україні. Підставою надання пільг є документи про їх реабілітацію,
видані уповноваженими на це органами колишніх союзних республік
Союзу РСР.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 листопада 1992 року
N 2805-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry