Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Торговельної Угоди між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран

Про ратифікацію Торговельної Угоди між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Торговельної Угоди між Урядом України
та Урядом Ісламської Республіки Іран
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 2, ст.13 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Торговельну Угоду між Урядом України та Урядом Ісламської
Республіки Іран ( 364_016 ), підписану 6 лютого 2001 року в
м. Тегеран, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 1010-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry