Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами - учасницями Співдружності ...

Про ратифікацію Угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами - учасницями Співдружності ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про принципи справляння
непрямих податків під час експорту та імпорту товарів
(робіт, послуг) між державами - учасницями
Співдружності Незалежних Держав

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 31, ст.245 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про принципи справляння непрямих податків під час
експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами -
учасницями Співдружності Незалежних Держав, підписану 25 листопада
1998 року в м. Москві ( 997_178 ), ратифікувати із застереженнями:
1. За винятком слів "Економічного Суду Співдружності
Незалежних Держав або до інших" в абзаці другому статті 11.
2. Стаття 2 Угоди застосовується з урахуванням норм
національного законодавства.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1690-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry