Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про пенсій...

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про пенсій...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне
забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 8, ст. 37 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Постанови Верховної Ради України від 17 червня
1993 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 3290-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 29, ст.
304, N 44, ст. 423; 1995 р., N 30, ст.233) такі зміни:
1. У пункті 2: абзац другий підпункту "а" викласти в такій редакції: "для підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності та господарювання, виду діяльності та галузевої
належності, об'єднань громадян, громадян-підприємців за найманих
працівників - 37 відсотків фонду оплати праці, включаючи всі
витрати на оплату праці незалежно від джерела фінансування, які
визначаються згідно з нормативними актами про склад коштів, що
спрямовуються на зазначені цілі, а також інших виплат, у тому
числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню прибутковим
податком з громадян (крім винагород, що виплачуються за
договорами цивільно-правового характеру, а також виплат відповідно
до переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не
нараховуються страхові внески та які не враховуються при
визначенні середньомісячного заробітку для обчислення пенсій, що
затверджується Кабінетом Міністрів України)";
абзац третій підпункту "б" викласти в такій редакції: "для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, а
також адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів та інших
громадян, діяльність яких заснована на приватній власності
фізичної особи та виключно на її праці, - 33,6 відсотка суми
доходу";
передостанній абзац викласти в такій редакції: "Внески, передбачені в цьому пункті, сплачуються одночасно з
одержанням коштів в установах банків на виплату заробітної плати.
У разі недостатності коштів видача їх на виплату заробітної плати
і перерахування внесків до Пенсійного фонду України проводяться у
пропорційних сумах".
2. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Надати право начальникам республіканського (Автономна
Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського
міських управлінь та їх заступникам, начальникам районних, міських
і районних у містах відділів Пенсійного фонду України, директорам
виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування України і його
відділень та їх заступникам припиняти операції підприємств,
установ, організацій, громадян-підприємців на рахунках в установах
банків у разі відмови їх від реєстрації як платників внесків до
зазначених фондів".
II. Доручити постійній Комісії Верховної Ради України з
питань соціальної політики та праці разом із Кабінетом Міністрів
України протягом місяця внести на розгляд Верховної Ради України
проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне
забезпечення", які випливають із цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 7 лютого 1996 року
N 36/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry