Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 22 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств

Про внесення зміни до статті 22 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 22 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.151 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У абзаці першому пункту 22.4 статті 22 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст.181, N 47, ст.294; 1998
р., N 2, ст.7, N 10, ст.35, N 18, ст.94) слова та цифри "та 1998
роках з понижуючим коефіцієнтом 0,7" замінити словами та цифрами
"році з понижуючим коефіцієнтом 0,7 та у 1998 році з понижуючим
коефіцієнтом 0,6".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
застосовується починаючи з підсумків діяльності за перший звітний
(податковий) квартал 1998 року.
Кабінету Міністрів України у місячний термін затвердити
порядок визначення суми податку на прибуток підприємств,
одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6
при застосуванні норм амортизації у 1998 році, порядок спрямування
зазначених коштів до Державного бюджету України, перелік об'єктів
сільського господарства, вугільної промисловості, машинобудування
та електроенергетики, що підлягають фінансуванню за рахунок цих
коштів, а також порядок здійснення контролю за цільовим
використанням таких бюджетних коштів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 лютого 1998 року
N 98/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry