Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 5 березня 1992 року Про порядок введення в дію Закону України Про Представника Президента України

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 5 березня 1992 року Про порядок введення в дію Закону України Про Представника Президента України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 280/97-ВР від 21.05.95, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
від 5 березня 1992 року
"Про порядок введення в дію Закону України
"Про Представника Президента України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.447 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Верховної Ради України від 5 березня 1992
року "Про порядок введення в дію Закону України "Про Представника
Президента України" ( 2168-12 ) такі зміни:
Пункт 4 Постанови викласти в такій редакції:
"4. Встановити, що місцева державна адміністрація в областях,
містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва і
Севастополя формується на базі виконавчих комітетів відповідних
Рад народних депутатів, їх відділів і управлінь. Після створення
місцевої державної адміністрації виконавча і розпорядча діяльність
виконавчих комітетів цих Рад припиняється. Їх майно, а також
майно, що належить до комунальної власності області, міст Києва і
Севастополя, району, району міст Києва і Севастополя передається в
розпорядження відповідної місцевої державної адміністрації".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 14 травня 1992 року
N 2339-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry