Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Республіки Молдова
про взаємний захист секретної інформації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.546 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Молдова про взаємний захист секретної інформації ( 498_080 ),
підписану в м. Києві 19 лютого 2004 року, ратифікувати
(додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 вересня 2005 року
N 2830-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry