Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року Про Єдиний митний тариф України

Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року Про Єдиний митний тариф України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.419 }
Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів
України від 11 січня 1993 року "Про Єдиний
митний тариф України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 34, ст.210 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.125 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину четверту статті 2 Декрету Кабінету Міністрів
України від 11 січня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф
України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12,
ст. 107, N 28, ст. 301; 1994 р., N 20, ст. 117; 1996 р., N 8,
ст. 31; 1997 р., N 3, ст. 6, N 8, ст. 62) замінити частинами
четвертою та п'ятою такого змісту:
( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001 )
До законодавчого врегулювання питань про Єдиний митний тариф
України ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ) Кабінет Міністрів України має право змінювати ставки
мита щодо товарів та інших предметів, які переміщуються через
митний кордон України, крім підакцизних товарів (предметів) та
товарів (предметів), щодо яких ставки мита встановлені законами
України. При цьому забороняється зменшувати ставки мита для
окремих юридичних та фізичних осіб і за окремими контрактами або
звільняти їх від сплати мита та переносити терміни його сплати".
2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 червня 1997 року
N 337/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry