Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, надан...

Про ратифікацію Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, надан...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про грант (Проекту ядерної
безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським
банком реконструкції та розвитку як Розпорядником
коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку
ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською
атомною електростанцією
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 19, ст.134 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Угоду про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської
АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як
Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної
безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією
( 996_729 ), підписану в м. Лондоні 12 листопада 1996 року,
ратифікувати.
2. Пункт (с) розділу 3.01 та пункт (с) розділу 3.07 Угоди є
чинними для України за умови виконання своїх зобов'язань
Сторонами - учасницями Меморандуму про взаєморозуміння між
Урядами країн "Великої сімки" та Комісією Європейського
співтовариства і Урядом України щодо закриття Чорнобильської АЕС
від 20 грудня 1995 року.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 18 березня 1997 року
N 147/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry