Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звільнення Стельмаха В.С. з посади Голови Національного банку України

Про звільнення Стельмаха В.С. з посади Голови Національного банку України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення Стельмаха В.С. з посади
Голови Національного банку України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 1, ст. 7 )

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Звільнити Стельмаха Володимира Семеновича з посади Голови
Національного банку України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 грудня 2002 року
N 340-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry