Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України Про податок на добавлену вартість

Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України Про податок на добавлену вартість

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )
Про внесення доповнення до
Декрету Кабінету Міністрів України
"Про податок на добавлену вартість"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 22, ст.149 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підпункт "р" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену
вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.78,
N 26, ст.281, N 34, ст.356, N 49, ст.458, N 50, ст.471) доповнити
словами "а також путівки для відпочинку дітей (крім міжнародних)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 27 травня 1994 року
N 25/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry